Raad van Bestuur Skål International Limburg.

De invulling taken bestuur (volgens de statuten beperkt tot 7 leden) tot de volgende bestuursverkiezing in 2022:

 • President* (bij voorkeur uit Nl.- met de public relations contacten, beheer administratieve zetel, contacten binnen Nederland): Fritz van Hattem
 • Vicepresident* (bij voorkeur uit B.): Raf Sluismans
 • Secretaris*: Jacques Collen (+ beheer Skål-archief)
 • Penningmeester*: Jean Janssen
 • commissaris / bestuurder: Willy-Paul Carlier (PR Wallonie – Brussel - GHLux.)
 • commissaris / bestuurder: Eric Leën (beheerder website Skål International Limburg & protocol)

 Volgens de clubreglementen kunnen past-presidenten op eigen verzoek toegevoegd worden aan het bestuur.
 Dit zijn:

 • Cees van Stiphout
 • Peter Helleman
 • Robert-Jan Derckx

 Noten:

 • Cees van Stiphout benaderde Guidy Meester (geen Skållega) voor de opmaak van “het” Skålboek tot een Skållega overneemt.
 • Vestiging club (Kamer van Koophandel): bij Cees van Stiphout op Slavante.
 • De bestuursfuncties aangegeven met een *, mogen enkel door erkende Internationaal Active & Associate leden ingevuld worden.

 Voor de lijst van de opeenvolgende presidenten, secretarissen en penningmeesters: zie bestuursevolutie

Comments